Tollarpabjär vindpark

Vindpark Tollarpabjär är såld till Finsjö Skogar AB. Läs mer om beslutet.

Vindpark Tollarpabjär på berget Tollarpabjär, ungefär en kilometer nordväst om Arkelstorp i Krisitianstad kommun, togs i drift av Statkraft Södra Vindkraft AB den 16:e januari 2014.

Vindparken utgörs av ett vindkraftverk av märken Enercon. Modellen på vindkraftverket är E92, i storlek 2,35 MW, en modern maskin utan växellåda och den senaste vingteknologin. Vindkraftverkets navhöjd är 104 meter, rotordiameter 92 meter. Vindkraftverket genererar varje år 7,3 GWh. Detta motsvarar ungefär 1460 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

Comments are closed.