Em vindpark

Vindpark Em vid massabruket i Mönsterås togs i drift av Statkraft Södra Vindkraft AB den 23 februari 2011.

Här finns fyra vindkraftverk Enercon E82 i storlek 2,3 MW. Navhöjden är 108 meter, rotordiameter 82 meter. Tillsammans genererar vindkraftverken varje år ca 21 GWh. Detta motsvarar ca 4400 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

På Em vindpark gjordes Sveriges första stora test av att förlägga kablarna mitt i vägkroppen istället för i vägbanken. Det medförde smalare vägar och därmed mindre ingrepp i skogen.

Comments are closed.