Teknisk information

Vindkraftverkets princip
Bladen på en vindturbin överför vindens rörelseenergi via en drivaxel och växel till en generator i maskinhuset. Bladen kan justeras för att kunna producera mesta möjliga energi oavsett vindstyrka.

När vindhastigheten är högre än 3 m/s vrids maskinhuset så att rotorbladen står vända mot vindriktningen, och produktionen av elektricitet startar. Maximal effekt uppnås när vindhastigheten är 13 m/s. Vid 25 m/s slår turbinen av för att förhindra skador på maskindelarna.

Två olika ljud
Ett vindkraftverk ger upphov till två olika ljud. Dels ett från vindkraftverkets maskindel, dels ett aerodynamiskt ljud som alstras vid rotorbladens passage genom luften. Detta ljud upplevs som ett väsande eller svischande ljud. Ljudet är ett bredbandigt brus, vanligen inom 63–4000 Hz och har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag.

Ju längre bort från vindkraftverket desto mindre ljud hörs. Marken eller vattnet runt vindkraftverket påverkar också hur mycket ljudet minskar med avståndet. Generellt dämpar marken ljudet betydligt effektivare än vatten. Dessutom påverkar väder och vind hur ljudet breder ut sig.

Inne i vindkraftverkens maskinhus kan ljudnivån uppgå till ca 100 dB(A). I marknivån ligger ljudnivån från maskinhuset på ca 55 dB(A) vilket innebär att man kan konversera i normal samtalston direkt under ett vindkraftverk i full drift.

Skuggor och reflexer
Vindkraftverkens rotorblad kan under speciella omständigheter ge upphov till skuggproblem inomhus i närliggande bostadshus genom att bladen ”klipper solljuset”. Vindparkerna kommer att utformas så att den faktiska skuggeffekten inte överskrider Boverkets riktlinje.

 

Comments are closed.