Projektstatus

Samråd med närboende och allmänhet hölls som ett öppet hus i Hjoteds församlingshem tisdagen den 13:e maj. Vid samrådet erbjöds möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Statkraft Södra Vindkraft AB visade kartor och fotomontage samt demonstrerade ljud från vindkraftverken. Samrådsunderlag kan laddas ner här.
Synpunkter lämnas till Ola Trulsson senast den 3:e juni, hans kontaktuppgifer finns här.

Parallellt med samrådsprocessen pågår vindmätning. En 120 meter hög vindmätningsmast restes mitt i projektområdet under mars 2014. Masten kommer att mäta vinden under 1 till 2 år.

Inventeringar av natur- och kulturmiljövärden görs under vår och sommar 2014.

Ambitionen är att arbeta fram MKB under sommaren 2014, med sikte på att lämna in ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen senast i november 2014.

Comments are closed.