Tribbhult vindpark

Statkraft Södra Vindkraft AB arrenderar ett 4000 hektar stort område ungefär 3 kilometer sydöst om Hjorted i Västerviks kommun. Det arrenderade området utgörs framförallt av produktionsskog i ett sjörikt småkuperat landskap.

Utredningsområdet för vindpark Tribbhult bedöms rymma 26 -34 vindkraftverk, med en höjd på upp till 220 meter.

De vindkraftverk som är aktuella för parken kommer att ha en effekt på 2,5-4 MW och generera sammanlagt 250-300 GWh årligen. Detta motsvarar omkring två tredjedelar av den totala elförbrukningen i Västerviks kommun.
I december 2014 lämnades tillståndshandlingar in till länsstyrelsen i Kalmar.

Comments are closed.