Projektstatus Skedsbygd vindpark

I mitten av februari 2012 restes en 120 m hög vindmätningsmast på projektområdet för att mäta vindresursen. Mätinstrument är placerade på höjderna 60, 90 och 120 meter. Mätmasten monterades ner under november 2013.

En spelflyktsinventering genomfördes på våren 2013.

Comments are closed.