Tillståndshandlingar

Här kan du läsa och ladda hem tillståndshandlingar för vindparken.

Ansökan Skäftesfall 2011-08-10 (pdf)
Karta 2011-06-27 (pdf)
MKB Skäftesfall (pdf)

Till handlingarna finns en del bilagor. Eftersom dokumenten i många fall är mycket stora (mb) kan vi inte publicera alla på webbplatsen. Är du intresserad av att ta del av allt material – hör av dig till vindparkens kontaktperson.

Comments are closed.