Projektstatus Skäftesfall vindpark

Den 5 juni 2009 hölls ett första samråd med Vetlanda kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt 6 kap 4 § Miljöbalken. Angränsande kommunen Uppvidinge och länsstyrelsen i Kronobergs län var också inbjudna till samrådsmötet men deltog inte.

Den 30 september 2009 höll vi ett öppet hus där allmänheten och alla sakägare fick mer information om projektet och fick komma med synpunkter.

Ansökan om lov att uppföra anläggningen sändes till Länsstyrelsen i augusti 2011. Handläggningen av ansökan är tills vidare bordlagd och kommer till följd av Länsstyrelserna ändrar sina rutiner för handläggning att förflyttas från Jönköping till Linköping. Handläggningen vid Länsstyreslen förväntas återupptas under hösten 2012.

Comments are closed.