Skäftesfall vindpark

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Vi har arrenderat ett område sydöst om Korsberga i södra delen av Vetlanda kommun för projektering av vindkraft.

I förprojekteringen av projektområdet bedöms att sammanlagt 7 vindkraftverk kan bli aktuella. Vindkraftverkens storlek kan bli ca 2,3 MW och de kan generera sammanlagt ca 50 GWh årligen. Detta motsvarar ca 10 000 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

Skäftesfall vindpark ligger till stor del i ett område som Vetlanda kommun har pekat ut som ett möjligt område för vindkraft. Den ligger till största delen även i ett område som är utpekat som riksintresse för vindkraft.

En ansökan om lov att uppföra anläggningen sändes till Länsstyrelsen i augusti 2011.

 

Comments are closed.