Skäckarp vindbruksanläggning

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Statkraft Södra Vindkraft AB har arrenderat ett område strax öster om Torpa i Ljungby kommun, Torpa och Annerstad församling, för projektering av vindkraft. I förprojekteringen bedöms att 12 vindkraftverk kan bli aktuella på området.

Vindkraftverkens storlek uppskattas bli ca 3 MW och kunna generera sammanlagt ca 90 GWh årligen. Detta motsvarar ca 18 000 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

Länsstyrelsen i Kronoberg beviljade tillstånd för Skäckarp vindbruksanläggning i januari 2012. Tillståndet har nu vunnit laga kraft.

 

Comments are closed.