Tillståndshandlingar

Här kan du läsa och ladda hem tillståndshandlingar för vindparken.

Ansökan Miljötillstånd Sjöatorp 2010-11-20 (pdf)
MKB Sjöatorp 2011-01-20 (pdf)

Till handlingarna finns en del bilagor. Eftersom dokumenten i många fall är mycket stora (mb) kan vi inte publicera alla på webbplatsen. Är du intresserad av att ta del av allt material – hör av dig till vindparkens kontaktperson.

Comments are closed.