Projektstatus Sjöatorp vindpark

Tillståndet har nu vunnit laga kraft och investeringsbeslut är planerat till Q3 2015 med byggstart direkt där efter.

Under våren och sommaren 2015 genomförs detaljprojektering och upphandling inför byggnation av parken. Detta arbete leds av Statkrafts projektledare för byggprojektet, Urban Blom.

Kontaktuppgift för Urban Blom:

Tele: 0620-199 14

E-post: urban.blom@statkraft.com

Inköpsprocessen

Innan förfrågningsunderlag görs tillgängliga på vårt web-baserade ”eRoom” kommer en Pre-kvalificering av företagen som vi anser lämpliga för uppdraget/uppdragen att skickas ut och omfattar frågor om:

  • Ekonomi,
  • Dokumenterade system för systematiskt arbete med:

-          Kvalitet. Kvalitetssystem enligt ISO 9001 eller motsvarande,

-          Miljö. Miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande,

-          Hälsa & Säkerhet enligt OSHAS18001 eller motsvarande,

  • Certifierade enligt Sellihca*,
  • Policy för etiska och sociala frågor,
  • Ansvarsförsäkring.

De företag som sedan blir godkända i vår Pre-kvalificering bedömer vi sedan ha lika möjligheter att kunna tecknas avtal med. Företag som vi bedömer ej uppfyller våra krav i Pre-kvalificeringen kommer inte få tillgång till förfrågningsunderlagen.

*Enligt Statkrafts regler för entreprenadföretag krävs att företagen är kvalificerade enligt Achilles (Sellihca-certifierade) innan ett eventuellt avtal tecknas.

Mer information om Sellihca finner ni under: http://www.achilles.com/sv/loesningar-foer-leverantoerer

 

Comments are closed.