Sjöatorp vindpark

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Statkraft Södra Vindkraft AB har arrenderat ett område strax väster om Sjöatorp i Alvesta kommuns norra del för projektering av vindkraft. I förprojekteringen bedöms att 2-3 verk kan bli aktuella på området.

Vindkraftverkens storlek uppskattas bli ca 3 MW och kunna generera sammanlagt ca 16 GWh årligen. Detta motsvarar ca 3200 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

Länstyrelsen i Kronoberg har beviljat tillstånd för Sjöatorp vindbruksanläggning. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som med smärre justeringar fastställde beslutet i dom 16 juni 2014. Då ingen överklagade denna dom vann tillståndet laga kraft.

Comments are closed.