Projektstatus Runtorp vindpark

Under perioden våren 2013 till november 2013 genomfördes en datainsamling av områdets vindresurs med hjälp av en mätmast som var placerad inom området. Vi planerar även att inleda en dialog med Länsstyrelse och kommun för att gemensamt diskutera hur en tillståndsprocess för anläggningen ska genomföras.

I december 2013 togs ett beslut att parkera projektet Runtorp. Under hösten 2014 kommer en ny analys av projektets potential att genomföras.

Comments are closed.