Tillståndshandlingar

Tillståndsansökan är skickad till Länsstyrelsen i Kalmar län. Det är de som sköter Kronoberg och Kalmar läns tillståndsansökningar för vindkraftanläggningar. Nedan finns materialet som skickades till Länsstyrelsen.

Rosenholm Ansökan

Rosenholm Ansökan Bilaga A

Rosenholm Ansökan Bilaga B

Rosenholm Ansökan Bilaga C – MKB

Rosenholm MKB Bilaga 1

Rosenholm MKB Bilaga 2

Rosenholm MKB Bilaga 3

Rosenholm MKB Bilaga 4

Rosenholm MKB Bilaga 5

Rosenholm MKB Bilaga 6 Del 1

Rosenholm MKB Bilaga 6 Del 2

Rosenholm MKB Bilaga 6 Del 3

Comments are closed.