Samrådshandlingar

Här kan du läsa och ladda hem samrådshandlingar för vindparken.

Inför den ansökan om tillstånd enligt nionde kapitlet i Miljöbalken hålls ett kompletterande samråd med berörda remissinstanser än en gång för att se så att inget förändrats angående hinder för uppförandet av vindkraftparken. Nytt i detta samråd jämfört med tidigare är att högsta totalhöjd på vindkraftverken är 185 meter.

Samrådshandling Marhult mars 2012.pdf

Här nedan finns samrådshandlingen med sina bilagor från 2009.

Samrådsunderlag Marhult 2009-03-24 (pdf)

Comments are closed.