Tillståndshandlingar

Här kan du läsa och ladda hem tillståndshandlingar för vindparken.
Ansökan Miljötillstånd Lyckås 2010-11-25 (pdf)
MKB Lyckås 2010-11-25 (pdf)

Till handlingarna finns en del bilagor. Eftersom dokumenten i många fall är mycket stora kan vi inte publicera alla på webbplatsen. Är du intresserad av att ta del av allt material – hör av dig till vindparkens kontaktperson.

Under 2012 har ansökan kompletterats i enlighet med Länsstyrelsens föreläggande. Kompletteringshandlingarna hittar du här nedanför.
Kompletteringar
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 2a
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation tog beslut om miljötillstånd för Vindpark Lyckås i oktober 2013, vilket överklagades av privatpersoner till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen meddelade sin dom i maj 2014.
Lyckås Dom MMD 140528

All information finns att hitta på Stadskontorets kanslienhet på Jönköpings kommun och på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i Linköping.

Comments are closed.