Lyckås vindpark

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Lyckås är beläget en mil norr om Huskvarna i Jönköpings kommun och beräknas omfatta 14 vindkraftverk (3 MW), vilket motsvarar en elproduktion på över 100 GWh årligen.

Vindmätning i mast har skett i tre års tid, under 2012 kompletterat med sodarmätning på några platser i området. Vindresursen i området ser gynnsam ut, vilket bland annat kan förklaras med att området ligger på en platå drygt 200 meter över Vätterns yta.

Arrendeområdet kännetecknas av granskog i en kuperad terräng.

I oktober 2013 beviljades vindpark Lyckås miljötillstånd från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Tillståndet överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD) av privatpersoner. Domstolen meddelade sin dom i ärendet i maj 2014. Domen innebar att överklagandena avslås samt att ett par av tillståndsvillkoren förtydligades.

Tillståndet från mark- och miljööverdomstolen (MMD) överklagades till mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). MMÖD konstaterade den 7 juli 2014 att det inte fanns skäl att meddela ärendet prövningstillstånd. Miljötillståndet för vindpark Lyckås har därmed nu vunnit laga i kraft.

Comments are closed.