En förnybar och ren energikälla

Vinden har i årtusenden använts som en energikälla för att driva segelfartyg och väderkvarnar. Vinden är en ren och förnybar källa till energi.

Intresset för vindkraft ökar och i Sverige sker en snabb utbyggnad av vindkraftverk. Produktionen av vindel väntas öka upp till fem gånger de kommande tio åren.

Som alla energikällor har även vindkraft en påverkan på omgivningen. Markanspråket är litet, men landskapsbilden kan påverkas och människor störas. Det är därför viktigt att välja platser där viktiga natur- och kulturvärden inte skadas och miljönyttan klart överväger nackdelarna. Det är också viktigt att hålla sig till gällande regler för bland annat buller och skuggor så att människor inte störs.

Läs mer om vindkraft: Faktablad från Statkraft

Läs mer om hur Energimyndigheten arbetar med vindkraft.

Läs mer om Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval som studerar vindkraftens påverkan på natur, miljö och människor.

 

Comments are closed.