Störst i Europa inom förnybar energi

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 3600 anställda i 16 länder.

Här kan du läsa mer om våra fyra vindparker i Jämtland och Västernorrland.

Mer information kring om våra övriga projekt finner du här: Statkrafts vindprojekt i Sverige

Läs mer på www.statkraft.se

Comments are closed.