Tillsammans för ren energi

Statkraft och Södra enades 2009 om ett samarbete inom förnybar energi. Samarbetet sker i utvecklingsbolaget Statkraft Södra Vindkraft AB.

Statkraft och Södra samarbetar dessutom inom fjärrvärme, biobränsle och elleveranser.

 

Comments are closed.