Skogen är vårt allt

I Södras värld utgår allt från skogen. Det är skogen som är den ständigt växande råvaran, själva grundförutsättningen för alla olika verksamheter inom Södra.

Södra är en ekonomisk förening med fler än Mer 51 000 skogsägare som tillsammans äger drygt hälften av all privatägd skog i södra Sverige. Det är en framgångsrik koncern, både på den svenska och internationella marknaden, som får avsättning för sin skogsråvara samtidigt som förutsättningar ges till ett lönsamt skogsbruk.

Södra har 4000 anställda som arbetar inom fyra olika affärsområden där de tillverkar sågade och hyvlade trävaror, inredningsdetaljer, pappersmassa och biobränsle. De senaste åren har Södra även blivit en betydande elproducent som idag producerar mer el än de förbrukar.

Läs mer på www.sodra.com

Comments are closed.