Ny inkomst för skogsägare

Alla parter kan tjäna på att Statkraft Södra Vindkraft AB bygger ut vindkraften i de skogar som ägs av Södras medlemmar.

En överenskommelse mellan markägaren och Statkraft Södra Vindkraft AB innebär att bolaget under 30 år framåt arrenderar rätten att utnyttja vindkraften på den aktuella marken. Det ger skogsägaren en stabil ny inkomst under lång tid utan att det påverkar möjligheterna till skogsbruk, jakt och fiske på marken.

Läs mer i foldern: Vindbruk i skogsbruk

Comments are closed.