Tollarpabjär vindpark

Tollarpabjär ligger strax norr om Arkelstorp I Kristianstad kommun. Parken omfattar ett vindkraftverk av märket Enercon och har en installerad effect på 2,3 MW. Totalhöjden, inclusive rotorblad,  är 146 meter. Energiproduktionen är  motsvarandecirka 25 GWh per år vilket motsvarar elkonsumtionen i 1200 eluppvärmda villor eller 12 000 lägenheter. Arealen är 1,6 kilometer.

 

Comments are closed.