Frågor och svar

Varför avslutar SSVKAB sina projekt? Vad visar era analyser?
Våra analyser visar ett allt större utbud av kraft och elcertifikat på den nordiska kraftmarknaden, med låga priser på både el och elcertifikat. Vår bedömning av utvecklingen har resulterat i slutsatsen att lönsamheten i projekten inte är tillräcklig för att fortsätta driva dem.

Varför har ni beslutat att behålla ett projekt, Tribbhult?
Vi fortsätter att utveckla Tribbhult fram till lagakrafttillstånd, eftersom det förväntas vara ett projekt med låg produktionskostnad. Det beror bland annat på parkens storlek, gott vindläge och på att tillståndet tillåter högre verk.

Vad heter de projekt som ska avslutas?
Projekten som ska avslutas är: Lyckås, Skäckarp, Sjöatorp, Rosenholm, Marhult, Örken, Åby-Alebo.

Varför har det tagit så lång tid att förstå att projekten inte är lönsamma
SSVKAB:s jobb med många av dessa projekt startade för många år sedan, flera startades runt 2010. Då såg förutsättningarna helt annorlunda ut. Sedan dess har realiserade priser och framtida prisförväntningar på el och certifikat sjunkit mycket. Dessutom har det tagit längre tid än förväntat att få tillstånd i södra Sverige.

Vad har hänt med övriga projekt som ingått i SSVKAB:s portfölj?
Vi har kontinuerligt värderat projektportföljen och avbrutet de projekt som inte sett tillräckligt lovande ut. Sådana projekt har parkerats eller avslutats löpande.

Vad ska SSVKAB göra med de parker som är i drift?
Parkerna Em och Tollarpabjär kommer fortsatt ägas av VEMAB (Em ägs till 90.1% av SSVKAB och 9.9% av Finsjö Skogar) respektive SSVKAB (Tollarpabjär ägs till 100% av SSVKAB) och fortsätta att drivas som nu.

Kommer SSVKAB att sälja några av projekten?
Om någon aktör är intresserad av att eventuellt köpa projekten så är vi öppna för att diskutera detta under cirka ett halvår efter att vårt beslut blivit offentligt. Därefter stängs projekten, tillståndsmyndigheter meddelas och arrendeavtalen sägs upp.

Vem kommer hålla markägarna informerade vid en eventuell försäljning?
SSVKAB kommer att informera markägare vid en eventuell försäljning.

Vad händer med projekten som SSVKAB lägger ner?
Om ingen försäljningsuppgörelse blir klart inom cirka 6 månader, så kommer vi börja med nedläggningarna av projekten. Det innebär bland annat att vi säger upp arrendeavtal och tillstånd. Alla markägare kommer att bli kontaktade muntligt eller skriftligt och få information om detta beslut.

Hur hänger detta ihop med nedskrivningar i existerande parker?
Både driftsatta parker och utvecklingsprojekt påverkas naturligtvis av marknadens pris på el och certifikat. I övrigt finns det inget samband mellan vårt beslut att avbryta dessa utvecklingsprojekt och nedskrivningar i existerande parker.

 

Comments are closed.