2017-10-02 Vi avbryter våra utvecklingsaktiviteter

SsvkAB avbryter utvecklingsaktiviteterna

Statkraft Södra Vindkraft AB har beslutat att avbryta utvecklingsaktiviteterna i samtliga vindprojekt förutom projektet i Tribbhult.

Orsaken är att vi inte ser möjlighet att få tillräcklig lönsamhet. Det beror framförallt på det rådande marknadsläget med låga priser på el och elcertifikat.

Beslutet är en del i en större översyn av projektportföljen.

De projekt vi avbryter har också andra utmaningar, som att tillstånd eller markägaravtal håller på att gå ut eller att nätanslutningen väntas dröja lång tid innan den blir tillgänglig. Sammantaget kan vi inte motivera att genomföra de omfattande utvecklingsaktiviteter som återstår.

Om någon aktör är intresserad av att eventuellt köpa projekten så är vi öppna för att diskutera detta under cirka ett halvår från idag. Därefter stängs projekten, tillståndsmyndigheter meddelas och arrendeavtalen sägs upp.

Det projekt vi kommer att fortsätta att utveckla är projekt Tribbhult, i Västerviks kommun, som fortfarande är i tillståndsprocess. Detta då det förväntas vara ett projekt med mycket låg produktionskostnad, bland annat på grund av gott vindläge och tillstånd som ger möjlighet till högre vindkraftverk än övriga projekt.

Här finns frågor och svar om beslutet

Läs alla nyheter i vårt Okategoriserade.

Comments are closed.