2017-08-25 Åby Alebos tillstånd har vunnit laga kraft.

Vindprojektet Åby Alebo har vunnit laga kraft. Tillståndet medger 30-35 vindkraftverk med en maximal höjd på 200 meter. Igångsättning ska ske inom fem år och verksamheten anses igångsatt när det första verket tas i drift. Tillståndet gäller i 30 år efter laga kraft. Projektet startade 2011 och en tillståndsansökan inlämnades i oktober 2012.

 

 

Läs alla nyheter i vårt Okategoriserade.

Comments are closed.