2014-10-28 Yttrande Åby-Alebo

I oktober lämnade bolaget in ett yttrande med kompletterande inventeringar för projekt Åby-Alebo. Bland anat har Nattskärra mfl fåglar studerats ytterligare. Även påverkan på hydrologin har utretts.

Läs alla nyheter i vårt Arkiv.

Comments are closed.