2014-08-15 Laga kraft vunnit miljötillstånd för Sjöatorp

Miljöprövningsdelegationen i Kalmar beviljade 2013-09-17 miljötillstånd för tre vindkraftverk med totalhöjd 185 m. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som med smärre justeringar fastställde beslutet i dom 2014-06-16. Då ingen överklagade denna dom vann tillståndet laga kraft 2014-07-07.

Läs alla nyheter i vårt Arkiv.

Comments are closed.