Välkommen till oss

Välkommen till oss
Här hittar du information om Statkraft Södra Vindkraft ABs vindkraftprojekt.

Statkraft Södra Vindkraft AB ( SSVkAB ) är ett samägt utvecklingsbolag som till 90,1 % ägs av Statkraft och till 9,9 % av Södra. SSVkAB utvecklar vindkraftprojekt i södra Sverige, primärt på fastigheter som tillhör markägare som är medlemmar i Södra men också på annan mark.

Idag bedrivs aktivt utvecklingsarbete i ett tiotal projekt. Totalt omfattar projekten ca 160 vindkraftverk och en produktion av ca 1,3 TWh. Det motsvarar hushållsel i 260 000 villor eller 4 % av all bensin som konsumeras i Sverige varje år.

Vill du följa vad som händer på våra vindparker kan du ta del av våra uppdateringar via ett RSS-flöde. Klicka bara på RSS-symbolen som finns på sidan för respektive vindpark.

 

Comments are closed.