Välkommen till oss

Välkommen till oss
Här hittar du information om Statkraft Södra Vindkraft ABs vindkraftprojekt.

Statkraft Södra Vindkraft AB ( SSVkAB ) är ett samägt utvecklingsbolag som till 90,1 % ägs av Statkraft och till 9,9 % av Södra. SSVkAB utvecklar vindkraftprojekt i södra Sverige, primärt på fastigheter som tillhör markägare som är medlemmar i Södra men också på annan mark.

Idag bedrivs aktivt utvecklingsarbete i ett tiotal projekt. Totalt omfattar projekten ca 160 vindkraftverk och en produktion av ca 1,3 TWh. Det motsvarar hushållsel i 260 000 villor eller 4 % av all bensin som konsumeras i Sverige varje år.

Vill du följa vad som händer på våra vindparker kan du ta del av våra uppdateringar via ett RSS-flöde. Klicka bara på RSS-symbolen som finns på sidan för respektive vindpark.

Vid årsskiftet 2014/2015 genomförde Statkraft Södra Vindkraft AB en organisatorisk förändring. Den innebär att all verksamhet är koncentrerad till ett kontor med access till alla funktioner inom utveckling, tillstånd, el och byggnation. Kontoret ligger i Stockholm i anslutning till Statkrafts övriga svenska verksamhetsområden. I och med omorganisationen är Anders Fredriksson ansvarig projektledare för samtliga utvecklingsprojekt i Statkraft Södra Vindkraft AB. VD är Urban Blom.

Comments are closed.