Välkommen till oss

Statkraft Södra Vindkraft AB ( SSVkAB ) är ett samägt utvecklingsbolag som till 90,1 % ägs av Statkraft och till 9,9 % av Södra. SSVkAB utvecklar vindkraftprojekt i södra Sverige, primärt på fastigheter som tillhör markägare som är medlemmar i Södra men också på annan mark.

SSVKAB säljer vindparkerna EM och Tollarpabjär
SSVKAB avbryter utvecklingsaktiviteterna

Comments are closed.